Λίγα λόγια για μένα

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Αποφάσισα να ξεκινήσω μια προσπάθεια, «με λογισμό και μ’ όνειρο», συνεργαζόμενος με ανθρώπους που διαθέτουν εμπειρία στα κοινά, αλλά και με νέους, με διάθεση για προσφορά και όρεξη για δουλειά, με σκοπό να δημιουργήσουμε έναν Σύγχρονο, Ανθρώπινο και Ανοικτό προς τον Πολίτη και τις ανάγκες του, Δήμο.

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκα στην Αθήνα τον Δεκέμβρη του 1965. Γονείς μου ο Εμμανουήλ Πετράς, Πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού, και η Rosseta Toscano από την Κατάνη της Ιταλίας, καθηγήτρια Φιλολογίας. Είμαι παντρεμένος με την Μαρία Αγγελάκη, κτηματομεσίτρια, και μαζί έχουμε αποκτήσει 4 υπέροχα παιδιά, την Ροζέτα, την Ιωάννα, τον Μάνο και την Κρυσταλλία.

Μεγάλωσα στον Πειραιά όπου και πέρασα τα περισσότερα νεανικά μου χρόνια. Στην Κρήτη εγκατασταθήκαμε οικογενειακώς το 1983. Μετά από ένα χρόνο ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κατάνης, από όπου αποφοίτησα το 1990. Κατά την διάρκεια των σπουδών μου ασχολήθηκα ενεργά με το Φοιτητικό κίνημα, ως ενεργό μέλος του τοπικού Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών, ενώ εκλέχθηκα και στο ανώτερο όργανο του Πανεπιστήμιου, ως αντιπρόσωπος των φοιτητών της Ιατρικής σχολής.

Μετά το τέλος της Στρατιωτικής μου θητείας υπηρέτησα ως Αγροτικός ιατρός στο Μύρτος της Ιεράπετρας και στο Κ.Υ. του Νοσοκομείου της Ιεράπετρας, όπου και παρέμεινα για δύο ακόμα χρόνια, ξεκινώντας την εκπαίδευσή μου στην ειδικότητα της Χειρουργικής. Ολοκλήρωσα την Ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας το 1999 στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής μου, αλλά και μεταγενέστερα, συμμετείχα σε πλήθος ιατρικών εργασιών, σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ως ομιλητής, ενώ έχω πραγματοποιήσει πλήθος δημοσιεύσεων σε ιατρικά περιοδικά. Μιλάω άπταιστα Αγγλικά και Ιταλικά.

Από το 1999 εργάζομαι στην Ιεράπετρα, προσφέροντας τις υπηρεσίες μου ως ιατρός Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος. Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος του Ιατρικού συλλόγου Λασιθίου, του Συλλόγου φίλων Νοσοκομείου και πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιεράπετρας.

Πετράς Αντώνιος - Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράπετρας

Όραμα και Αποστολή

Όλοι εμείς στον συνδυασμό Ιεράπετρα Δήμος Πρότυπο εστιάζουμε στην δράση – με αίσθημα ευθύνης και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο φυσικό περιβάλλον – για την ανάπτυξη της Ιεράπετρας και των Χωριών της. Οραματιζόμαστε έναν Δήμο καθαρό, όμορφο, σύγχρονο και ελκυστικό, ο οποίος σεβόμενος τις επερχόμενες γενεές, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των δημοτών του.

Σύγχρονος Δήμος

Ξεκινάμε άμεσα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος μετατρο-πής της πόλης μας σε Έξυπνη Πόλη, με την χρήση της τεχνολογίας της πλη-ροφορικής και των επικοινωνιών, στα δίκτυα & τις υπηρεσίες του δήμου, με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, την προστασία του περιβάλ-λοντος, αλλά και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Χτίζουμε την εικόνα της πόλης και των χωριών μας και ενισχύουμε την εξωστρέφειά τους, ανα-δεικνύουμε τα δυνατά μας σημεία και τις ευκαιρίες που παρέχει η περιοχή μας και μετατρέπουμε την Ιεράπετρα σε τόπο αναφοράς.

Οικονομία & Ανάπτυξη

Όραμα μας η οικονομική ανάπτυξη του Δήμου σε πολλά επίπεδα, με έμφαση στα δυνατά μας σημεία την Αγροτική Παρα-γωγή, τον Τουρισμό και τις Υπηρεσίες. Η προώθηση πολιτικών & δράσεων για την διαφοροποίηση της παραγωγικής διαδι-κασίας, μπορεί να αποτελέσει το ανάχω-μα απέναντι στα αρνητικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης. Ο Δήμος θα απο-τελεί αρωγό και συμπαραστάτη σε κάθε προσπάθεια εξωστρέφειας και οικο-νομικής μεγέθυνσης των τοπικών επιχει-ρήσεων, η οποία, τελικά, οδηγεί σε οικονομική ευημερία των δημοτών του.

Εκπαίδευση & Πολιτισμός

Για εμάς η Παιδεία αποτελεί την απαραί-τητη αφετηρία για την πρόοδο και την ευημερία της περιοχής. Μέσα από την βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών αλλά και την δημιουργία νέων, παρέ-χουμε στους πολίτες μας τα απαραίτητα εχέγγυα για την ατομική τους ανάπτυξη αλλά και την συλλογική ανέλιξη. Επi-πλέον, με την συντήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρο-νομιάς, την ίδρυση νέων κοιτίδων γνώσης και πολιτισμού και την αναβά-θμιση των υφιστάμενων, συμβάλλουμε αποφασιστικά στην γενικότερη πνευμα-τική καλλιέργεια των πολιτών μας, αλλά και στην προσέλκυση ολοένα και περισσότερων επισκεπτών.

Περιβάλλον & Ποιότητα ζωής

Προτεραιότητά μας αποτελεί η προστα-σία του φυσικού μας περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται ανα-γκαίο, και την δημιουργία κανονιστικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την βιω-σιμότητα του. Θα εργαστούμε ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των δημοτών παρέχοντας βέλτιστες & μόνι-μες λύσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νερό, την καθαριότητα, τον φωτισμό, τους χώρους δημόσιας χρήσης καθώς και σε κάθε άλλο πρόβλημα που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής όλων μας.

Ασφάλεια Πολιτών

Υλοποίηση των ενεργειών που απαιτού-νται προκειμένου το προσωπικό Πολιτι-κής Προστασίας να εκπαιδεύεται συνε-χώς και να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, ικανό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των αποστολών του. Ορισμός ως επικεφαλής Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας αλλά και αρμόδιου υπάλλη-λου, για την διευθέτηση θεμάτων επιχει-ρησιακού χαρακτήρα, την συνεργασία και τον συντονισμό των εθελοντικών ομάδων (Ερυθρός Σταυρός, ΕΔΙΚ κλπ.), προκει-μένου το Κλιμάκιο Τακτικής Αντα-πόκρισης να υποστηρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υλοποίηση των αποστολών του μέσα.

Οργάνωση Δήμου & Υπηρεσιών

Η εξυπηρέτηση του Δημότη περνάει σε πρώτο πλάνο. Δημιουργία ξεχωριστής αντιδημαρχίας για τα χωριά και την περιφέρεια, η οποία θα είναι αποκλει-στικά αρμόδια για όλα τα θέματα καθημερινότητας  που  απασχολούν τους δημότες των χωριών μας (πράσινο, αγροτική οδοποιία, ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα). Στελεχώνουμε, αξιοποιού-με, τις υπηρεσίες του Δήμου, βελτιώνου-με τις συνθήκες εργασίας, επιβραβεύ-ουμε την παραγωγικότητα, στηρίζουμε την συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, ακούμε τα προβλήματα και βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους υπαλλήλους σε όποιο τομέα και σε όποια θέση ευθύνης και αν εργάζονται.

Γίνε και εσύ Ενεργός Πολίτης!

Συμμετοχή – Αξιολόγηση – Επιλογή – Άποψη

Η Φιλοσοφία μας

Νέες Ιδέες

Μας αρέσει να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί! Μας κεντρίζει το ενδιαφέρον κάθε νέα ιδέα, κάθε διαφορετική άποψη, κάθε προσωπική εμπειρία από το ταξίδι μας στον κόσμο. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον τόπο μας υπάρχουν και αλλού και βγαίνοντας από το καβούκι μας, ανοίγοντας νέους διαύλους επικοινωνίας και υιοθετώντας καινοτόμες ιδέες, θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα μικρά καθημερινά ζητήματα και να θέσουμε σε στέρεες βάσεις την επίλυση των μεγάλων & σημαντικών!

Γνωρίζουμε ότι δεν γνωρίζουμε τα πάντα! Για αυτό και οργανώσαμε μικρές ομάδες εργασίας με διαφορετικά αντικείμενα, οι οποίες όμως συνεργάζονται μεταξύ τους για την καταγραφή των ζητημάτων που απασχολούν τους δημότες, αλλά και την εξεύρεση των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων!

Και επειδή δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, μια λύση, μια κατεύθυνση, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά να σας ακούσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις.

Αυτό για εμάς λέγεται ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ!

Διοίκηση ΧΩΡΙΣ Αποκλεισμούς
Πρωτοπορία

City Branding, Έξυπνη Πόλη, Ενεργειακές Κοινότητες, Internet of Things (IoT). Σας ακούγονται κινέζικα; Για εμάς ΟΧΙ! Για την ομάδα μας η υιοθέτηση νέων τεχνολο-γιών και της πληροφορικής, τα οποία διευκολύνουν & βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, είναι κάτι αυτονόητο. Όραμά μας είναι ο Δήμος μας να ανέβει στο τρένο της εξέλιξης και να καταστεί πρωτοπόρος στην εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογιών, έτσι ώστε αυτές να υπηρετούν τον δημότη, με επίκεντρο φυσικά τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μια χιλιοειπωμένη λέξη, που τείνει να χάσει το νόημα της. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά η ΑΛΛΑΓΗ για εμάς;

  • Φέρουμε ακέραια την ευθύνη για καθετί που γίνεται ή που δε γίνεται στον Δήμο και γι’ αυτό επιζητούμε την αξιολόγηση και τη γόνιμη κριτική.
  • Δε θέλουμε να μένουμε στο ΘΑ αλλά οι ενέργειές μας να καθοδηγούνται από το ΝΑ.
  • ΝA ξεπεράσουμε τις προσωπικές φιλοδοξίες, να υπερνικήσουμε τις διαφωνίες, NA συνθέσουμε τις διαφορετικές απόψεις και NA μετατρέψουμε τον δήμο μας, από έναν χώρο των λίγων, σε ένα χώρο των πολλών!
  • Δουλειά και μόνο δουλειά! Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και να γίνουμε ένας σύγχρονος Δήμος, ένας ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ!

Γιατί αλλιώς δεν γίνεται.

Αλλαγή

Το Πρόγραμμα μας

(Πατήστε στο εικονίδιο στο κέντρο κάθε φωτογραφίας)

Οδική Ασφάλεια

Οδική Ασφάλεια

Πολιτική Προστασία

Πολιτική Προστασία

Οργάνωση Δήμου & Υπηρεσιών

Οργάνωση Δήμου & Υπηρεσιών

Υγεία

Υγεία

Καθημερινότητα Πολίτη

Καθημερινότητα Πολίτη

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων

Περιβάλλον & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Περιβάλλον & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Αθλητισμός

Αθλητισμός

Πολιτισμός

Πολιτισμός

Παιδεία & Εκπαίδευση

Παιδεία & Εκπαίδευση

Ανάπτυξη Χωριών

Ανάπτυξη Χωριών

Εμπόριο & Υπηρεσίες

Εμπόριο & Υπηρεσίες

Τουρισμός

Τουρισμός

Πρωτογενής Τομέας

Πρωτογενής Τομέας

Χωροταξική & Πολεοδομική Ανασυγκρότηση

Χωροταξική & Πολεοδομική Ανασυγκρότηση

Έξυπνη Πόλη

Έξυπνη Πόλη

City Branding

City Branding

Υποψήφιοι Σύμβουλοι

Τα Νέα μας

Κεντρικά Γραφεία
Κύρβας 10, 72200 Ιεράπετρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στην διάθεσή σας να ακούσουμε τους προβληματισμούς & τις προτάσεις σας για τον Δήμο μας καθώς και να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία & διευκρίνηση.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Συνδυασμό Ιεράπετρα Δήμος Πρότυπο. Μπορείτε ανά πασά στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης, και αντίρρησης σύμφωνα με τους ορούς της οδηγίας 2016/679 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων με γραπτό αίτημα σας στο email του συνδυασμού μας καθώς και στα γραφεία μας Κύρβα 10 στην Ιεράπετρα.