Εμπόριο & Υπηρεσίες

Εμπόριο & Υπηρεσίες

Οι κλάδοι του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελούν 2 πολύ σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής μας.

Θέση μας και δέσμευσή μας είναι, ο Δήμος και οι υπηρεσίες του να βρίσκονται πάντα δίπλα στα ζητήματα και τα προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 2 αυτούς κλάδους, στηρίζοντας προτάσεις και θέσεις που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, ορισμένες από τις δράσεις που προτείνονται είναι, η επικαιροποίηση και εφαρμογή του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων, η δημιουργία επαρκών χώρων στάθμευσης, η εφαρμογή – με διορθωτικές παρεμβάσεις – της κυκλοφοριακής μελέτης, η στήριξη των σχεδίων και των δράσεων τοπικών συλλόγων (Open Mall, ΒΙ.ΠΑ. κλπ.) και φυσικά η υλοποίηση έργων που έχουν να κάνουν με την βελτίωση της καθημερινότητας επιχειρηματιών και επισκεπτών.

Ομάδα Ανάπτυξης του «Εμπορίου & των Υπηρεσιών«, με την καθοδήγηση του επικεφαλής του συνδυασμού Αντώνη Πετρά (με αλφαβητική σειρά):

  1. Κοϊνάκη Σοφία
  2. Κουγιουμουτζάκης Γιώργος
  3. Μπαλιοθιάρης Κωστής
  4. Περακάκη Αιμιλία
  5. Σουργιαδάκη Ελπίδα
  6. Χατζάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμά μας για το Εμπόριο & τις Υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.dimosprotypo.gr/index.php/our-program/#1450697021539-1d4c7970-d62f