Πολιτική Προστασία & Ασφάλεια

Πολιτική Προστασία & Ασφάλεια

Το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, συντονίζεται και επιβλέπεται από τον Δήμαρχο Ιεράπετρας και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ενώ θα πρέπει να υποστηρίζεται από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Τα μέτρα Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας περιλαμβάνουν την αύξηση και αξιοποίηση των κονδυλίων για προμήθεια υλικών και μέσων, την υποστήριξη και αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων στο δήμο και τα χωριά, τον καθαρισμό ρεμάτων και επικίνδυνων περιοχών, την εκστρατεία ενημέρωσης στα σχολεία του Δήμου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, περιβάλλοντος και οδικής ασφάλειας καθώς και την κατάρτιση ολοκληρωμένου ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ.

Διεκδικούμε τη στελέχωση των υπαρχουσών αστυνομικών Υπηρεσιών Ιεράπετρας και Μ. Γιαλού, τη λειτουργία του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Κ.Α.Ε) Ιεράπετρας, την επαναλειτουργία του Τμήματος Τροχαίας Ιεράπετρας, την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Ελλάδος, τη διαμόρφωση του κτιρίου των Σφαγείων και μεταστέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τη θεσμοθέτηση Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο μας, με στόχο τη μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς.

Ομάδα Ανάπτυξης της «Πολιτικής Προστασίας & Ασφάλειας», με την καθοδήγηση του επικεφαλής του συνδυασμού Αντώνη Πετρά (με αλφαβητική σειρά):

  1. Αγγελάκης Γιώργος
  2. Γιανναδάκη Ρίτα
  3. Καραλής Δημήτρης
  4. Λιανάκης Γιώργος
  5. Νταραράς Ηλίας
  6. Πατεράκης Γιώργος
  7. Πετάσης Εμμανουήλ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμά μας για την Πολιτική Προστασία & Ασφάλεια μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dimosprotypo.gr/index.php/our-program/#1556266849094-94f04822-3d1c